Tlačiť

Niečo zo súčasnosti...

Pamätná tabuľa na budove Posádky v Zemianskych Kostoľanoch. Pri tabuli stojí syn ktp. Adolfa Weinholda, Pavel Weinhold major vo výslužbe, pri príležitostí 60. výročia SNP.

Pamätná tabuľa na budove Posádky v Zemianskych Kostoľanoch. Pri tabuli stojí syn ktp. Adolfa Weinholda, Pavel Weinhold major vo výslužbe, pri príležitostí 60. výročia SNP. 

Fotka na ulici kpt. Weinholda v Zemianskych Kostoľanoch, pri príležitosti osláv 60. výročia SNP. Syn Pavel (druhý z ľava) zo svojimi troma vnukmi a ženou(v strede fotky).

Fotka na ulici kpt. Weinholda v Zemianskych Kostoľanoch, pri príležitosti osláv 60. výročia SNP. Syn Pavel (druhý z ľava) zo svojimi troma vnukmi a ženou(v strede fotky).

 

Nástenka venovaná kpt. Adolfovi Weinholdovi, pri 60. výročí SNP v Zemianskych Kostoľanoch.

Nástenka venovaná kpt. Adolfovi Weinholdovi, pri 60. výročí SNP v Zemianskych Kostoľanoch.